Communities

Regiogeld wordt voor ondernemers pas echt interessant als er genoeg van omgaat en je het ook goed kunt besteden. Regio's winnen door samenwerking binnen het Circuit aan extra mogelijkheden waar verdiensten besteed kunnen worden. Ze worden in het Circuit communities genoemd. Naast regiomunten kunnen ook andere groepen en netwerken een community vormen en zo bijdragen aan hoeveelheid koopkracht binnen de regio's en de besteedbaarheid. Deze communities kunnen bestaan uit een groep particulieren, bedrijven, verenigingen of coöperatieven die een gezamenlijk doel nastreven. Bijvoorbeeld het stimuleren van de lokale economie, duurzaam ondernemen, het maken van kunst of het vergroten van de capaciteit  van investeringen in energie opwekking en/of besparing, et cetera.

Het Circuit stelt de leden van alle communities in staat onderling handel te drijven. Tegelijk kan een community zelf een importheffing instellen als teveel koopkracht wegvloeit terwijl er wel genoeg bedrijven in de regio meedoen.

In het begin zal die handel tussen de meeste communities zonder enige belemmering zijn, omdat er anders te weinig bestedingsmogelijkheden zijn. Maar als er genoeg mensen meedoen, dan kan de voorkeur voor kopen binnen de eigen community gestimuleerd worden door een heffing in te stellen op het kopen buiten de eigen community.


Regio's
Binnenkort organiseert de provincie Brabant een bijeenkomst voor regionale initiatieven in Brabant. Mogelijk zal dan besloten worden voor een Brabant-brede samenwerking.
De gemeente Lochem overlegt met gemeentes uit de Achterhoek om te kijken of ze samen een Achterhoeks initiatief willen steunen. In het Noorden is er het initiatief van duurzame dorpen (
Klik hier voor het artikel in het Friesch Dagblad) en in diverse middelgrote steden wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn.
Klik hier voor een actueel overzicht van communities binnen het Social Trade Circuit Nederland.

Andere communities
Daarnaast zijn er andere communities zoals koop-lokaal groepen, bedrijfsnetwerken van lokale MKB en ZZP'ers, United Economy en De Blije B.


Interesse om een eigen community te starten? Een link naar een voorbeeld stappenplan vindt u onderaan deze pagina.

Meedoen met een bestaande community
Iedereen die zich nu inschrijft voor het Social Trade Circuit is alleen lid van het Circuit zelf en nog niet van een community. U kunt op elk moment beslissen om ook lid te worden van een community, maar u kunt er ook voor kiezen alleen lid te blijven van het Circuit. U kunt maar van één community tegelijkertijd lid zijn. Uiteraard laten we het weten als er een nieuwe community in uw regio van start gaat.