Waarom ander geld en anders bankieren?

De crisis laat de (on)macht van de grote banken zien. Ze hebben de macht om de top enorme bonussen te geven en de risico’s af te schuiven op de belastingbetaler. Ze hebben het monopolie op geldschepping en kunnen daarom geldlenende bedrijven en particulieren gebruiken om hun privé-belasting te innen. Maar juist nu bedrijven staan te springen om klanten en leningen, haken de banken af. De banken blijken op zijn best onmachtig en op zijn slechtst ongeïnteresseerd om de samenleving te dienen wanneer dat het hardst nodig is: tijdens een crisis.
Wat we nodig hebben is een economie die gemeenschappen dient en b
ijdragen aan de transitie naar duurzame leefbare gemeenschappen.

Veel minder zichtbaar is dat banken een bepaald soort geld overeind houden. Zelfs de Triodosbank heeft expliciet uitgesproken zich niet te willen inzetten voor een ander soort geld en zich te blijven concentreren op hun duurzaamheidsniche in de bestaande bankwereld. In het doorgeefboek "Een @nder soort geld" leest u hoe fataal de huidige geldsoort is. Hoe het onnodige armoede in stand houdt en mensen de gelegenheid ontneemt zich echt te ontplooien. Dat geld zorgt ervoor dat we met z'n allen de rijkste 1% subsidiëren en dwingt het bedrijfsleven tot niet duurzame korte-termijn keuzes.


Gelukkig geeft nieuwe technologie ons de mogelijkheid om onze economie voor een stukje buiten de macht van de anonieme financiële wereld te halen en zelf vorm te geven. Dit werd jaren geleden al voorspeld door de hoogste baas van de Centrale Bank van Engeland: de ontwikkeling van IT gaat bedrijven en samenwerkende regio's nieuwe mogelijkheden bieden. De bits en bytes van de informatietechnologie maken uitwisseling via onderlinge afspraken net zo handig als via het gemonopoliseerde bankgeld.

 

We hebben niet langer overal het dure bankgeld nodig. Als verschillende groepen mensen en bedrijven gaan samenwerken kunnen ze onderling een eigen digitaal ruilmiddel gebruiken. Dan is een nieuw soort geld mogelijk, dat in dienst staat van mens, milieu en economie. Als we de uitdaging aandurven, ligt een economie van samenwerking binnen bereik.

Er zijn nog andere voordelen: de samenwerking versterkt lokale community's en maakt het mogelijk dat de economie geoptimaliseerd wordt met extra omzet en goedkope leningen voor bedrijven.

Een dergelijk fundamenteel alternatief voor de regio slaagt alleen met hele brede steun van veel mensen en bedrijven. De overheid als een van de grootste spelers in de lokale economie kan voor de kickstart zorgen. Nu komt het erop aan je met je bedrijf daadwerkelijk in te schrijven om het alternatief mee van de grond te tillen. Wanneer voldoende mensen meedoen, kunnen we het alternatief levensvatbaar maken.