Waarom zouden gemeentes en provincies meedoen?

Gemeentes en provincies kunnen Circuit Nederland gebruiken om op een eenvoudige manier hun MKB en lokale economie te versterken. Hieronder staat kort uitgelegd hoe het werkt.

Meer social return voor gemeentes!

Wil uw gemeente de lokale economie stimuleren? Dan hebben we interessant nieuws: in de Cyclos-betaalsoftware is de mogelijkheid ontwikkeld om, nadat de gemeente geld heeft uitgegeven, deze koopkracht een bepaalde periode lokaal te laten circuleren. Daardoor verdienen de lokale bedrijven extra en ontstaat nieuw werk. Deze innovatie wordt in Nederland en in de EU op verschillende plekken ingevoerd, met steun van de Europese Commissie en het Ministerie van Economische Zaken.

In Cyclos kan eenvoudig ingesteld worden hoe lang de koopkracht in de regio moet blijven. Gedurende die tijd is het geld een regio-munt. Zodra die tijd voorbij is, kan het naar elke bankrekening worden overgemaakt. Dan zijn het dus weer gewone euro’s. Door het geld vaker lokaal te gebruiken, komt er extra klandizie voor het lokale MKB. Als er meer klandizie en inkomen is, volgt meer werk. Bovendien krijgen, als er meer geld lokaal een besteding zoekt, ook nieuwe bedrijven betere kansen.
De software regelt dat het geld, ongeacht wie de bezitter is, pas na de afgesproken periode naar bankrekeningen buiten de regio overgemaakt kan worden. Tot zo lang doet het geld zijn ronde door de lokale economie en kan zelfs bij de overheid terugkomen als (belasting)inkomsten. Na deze periode is het te gebruiken voor aankopen op de wereldmarkt.

Uitnodiging
Gemeentes en provincies die belangstelling hebben, worden uitgenodigd in gesprek te gaan met STRO om te zien of de voorwaarden voor een levensvatbaar regio-netwerk aanwezig zijn. Zo’n voorwaarde is bijvoorbeeld dat de geldstroom voldoende omvang heeft, zodat lokale bedrijven er echt iets aan hebben.
Desgewenst werkt STRO samen met lokale adviesbureaus die het proces voor de gemeente begeleiden.

Zie ook onze beleidsnota gericht aan gemeentes en onze website